banner thang máy phát đạt-01
banner thang máy phát đạt-02

Giới thiệu

VỀ CÔNG TY PHÁT ĐẠT

Cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy và thang cuốn

Niềm đam mê, đổi mới về chất lượng – dịch vụ, công nghệ luôn đi trước một bước. Thương hiệu PHÁT ĐẠT đã được khẳng định trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy và thang cuốn tại Việt Nam . 
PHÁT ĐẠT – 60 nhân viên, Số lượng cung cấp, lắp đặt thực tế trên 1000 cây thang máy.
Xem chi tiết

Thiết bị nổi bật

LINH KIỆN THIẾT BỊ THANG MÁY

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI